Çevre Politikası

Çevre dostu bir kuruluş olarak, doğaya saygı felsefemiz doğrultusunda havanın, suyun ve toprağın kirlenmesini önlemek amacıyla ; Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma sektöründe yapmış olduğumuz çalışmalarla çevreye olan sorumluklarımızın bilinci içinde faaliyetlerimizi sürdürmek için;

Yürürlükte bulunan tüm çevre mevzuat, idari düzenlemelere ve diğer şartlara uymak,

Çevresel hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

Doğal kaynakları verimli olarak kullanıp tüketimini en aza indirmeyi, geri dönüşümü özendirmeyi,

Faaliyetlerimiz esnasında oluşan kirliliğin azaltılmasını sağlamak,

Sürekli iyileşmek ve gelişmek, politikamızın vazgeçilmez unsurları olacaktır

ANKA Geri Dönüşüm – Atık Toplama Ltd.Şti. olarak; Çevre Politikasındaki ilkelerin çevre amaç ve hedeflerini oluşturmayı taahhüt ediyoruz.